Idea

Konferencja jest dla kobiet, żeby potrafiły mądrze zadbać o swoje bezpieczeństwo. Żeby wiedziały jak się bronić, jak uniknąć sytuacji zagrożenia i żeby poznały problem handlu ludźmi, który może dotyczyć również Polek. Ale jest też dla mężczyzn, żeby wiedzieli, co może zagrażać kobietom, jak im pomóc oraz że handel ludźmi może dotknąć też ich.

Postawiliśmy sobie trzy cele:

INFORMOWAĆ
o tym, w jaki sposób kobiety mogą przeciwdziałać przemocy wobec siebie;

ZAPOBIEGAĆ
zagrażającym zdrowiu, wolności i życiu sytuacjom poprzez skierowanie uwagi kobiet na zachowanie bezpieczeństwa w sytuacjach takich jak imprezy masowe (sportowe i kulturalne) oraz wyjazd zagraniczny (praktyczne porady dotyczące bezpieczeństwa);

EDUKOWAĆ
na temat odbywającego się również dziś przestępstwa handlu ludźmi, zapomnianego i niedocenianego przez wielu problemu naszych czasów.

Rozmowa z organizatorkami konferencji – Katarzyną Michałowską i Anną Dąbrowską

Reklamy