Fakty

Handel ludźmi w polskim prawie to:

werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:

1) przemocy lub groźby bezprawnej
2) uprowadzenia
3) podstępu
4) wprowadzenie w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania
5) nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności
6) udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inna osobą

– w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione w punktach 1-6.

(Źródło: La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, http://www.strada.org.pl)

Garść faktów:

  • Międzynarodowe organizacje szacują, że ofiar handlu ludźmi związanych z Polską jako krajem pochodzenia, przeznaczenia i tranzytu może być nawet 15 tys. rocznie;
  • Prokuratura zanotowała w latach 1995-2008 3170 osób pokrzywdzonych (www.mswia.gov.pl);
  • Według Parlamentu Europejskiego rocznie ofiarami handlu ludźmi staje się około 4 miliony osób, a w samej Europie Zachodniej około 500 tys.;
  • Obecnie organizacje antyniewolnicze szacują liczbę niewolników na 27 milionów w skali światowej;
  • Wykorzystywanie seksualne stanowi 79 proc. zidentyfikowanych form handlu ludźmi (United Nations Office on Drugs and Crime, Global Initiative to Fight Human Trafficking, 2009);
  • 88 proc. ofiar to kobiety i dzieci (UN Office on Drugs and Crime, 2009);
  • Handel ludźmi to druga co do wielkości forma zorganizowanej przestępczości na świecie zaraz po handlu narkotykami. I najszybciej rozwijająca się (U.S. Department of Health and Human Services, 2011);
  • Międzynarodowa Organizacja Pracy podaje, że kilka milionów dzieci pracuje w warunkach niewolniczych (www.mop.pl).

(Źródło: Kampania Stop Niewolnictwu http://www.stopniewolnictwu.pl, Międzynarodowa Organizacja Exodus Cry http://www.exoduscry.com)

Reklamy